© Network Security 2013
Helping your Business COMMUNICATE

Analiza de risc la securitatea fizica

In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,  bunurilor, valorilor si protectia persoanelor detinatoare de bunuri si valori, indiferent de natura  capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de detinere a bunurilor ori valorilor,  managerii unitatilor au obligatia de a identifica si stabili zonele functionale, corespunzator  activitatii desfasurate si de a adopta masurile necesare asigurarii protectiei vietii, integritatii  persoanelor si sigurantei valorilor. Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda. Serviciile trebuie sa fie prestate de catre un evaluator de risc atestat conform legii si inscris in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica. Unitatile detinatoare de bunuri si valori care constituie obiectul analizelor de risc la securitate fizica, cf. prevederilor Legii nr. 333/2003, sunt urmatoarele: unitati de interes strategic si obiective apartinand infrastructurilor critice; unitati sau institutii de interes public; institutii de creditare, unitati postale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unitati profilate pe activitati cu bijuterii din metale sau pietre pretioase; magazine de arme si munitii; statii de comercializare a carburantilor/combustibililor; sali de exploatare a jocurilor de noroc; centre de procesare numerar; companiile si societatile nationale;  casierii furnizori si servicii de utilitati; obiective industriale; depozite; instalatii tehnologice; spatii comerciale cu suprafata mai mare de 500 mp; ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale; regiile autonome; institutele nationale de cercetare-dezvoltare; spatii comerciale cu suprafata mai mica de 500 mp, spatii publice (hoteluri, moteluri, etc), alte unitati nenominalizate care nu fac obiectul cerintelor minimale impuse de lege dar care au obligatia efectuarii analizei de risc la securitate fizica.  Efectuarea analizei de risc implica parcurgerea urmatoarelor etape: 1. definirea parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii; 2. stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru; 3. identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, a evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte; 4. analizarea riscurilor la securitatea fizica; 5. estimarea riscurilor unitatii beneficiare; 6. intocmirea Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica.
Acasa Despre noi Servicii Cursuri Produse Nevoia de securitate Contact
Analiza de risc la securitatea fizica, se materializeaza prin documentatia intocmita in cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determina, in mod dinamic, masurile necesare si aplicabile pentru incadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. Documentatia se inregistreaza la unitatea beneficiara dupa asumarea de catre conducatorul acesteia, urmand ca in termen de 60 de zile sa se realizeze implementarea masurilor stabilite. Procesul de efectuare a analizei de risc incepe dupa semnarea contractului de prestari de servicii dintre beneficiar si prestator, cu exceptia cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii in regim intern. Analiza de risc se efectueaza inaintea instituirii masurilor de securitate si se revizuieste in una dintre urmatoarele situatii: cel putin o data la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni si externi care genereaza si/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii; in cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectiva; in cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, functionale sau a obiectului de activitate al unitatii. Societatea noastra asigura efectuarea de astfel  de analize prin intermediul evaluatorilor sai,  acreditati de Inspectoratul General al Politiei  Romane si inscrisi in Registrul National a  Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizica  (RNERSF).