© Network Security 2013
Acasa Despre noi Servicii Cursuri Produse Nevoia de securitate Contact
Helping your Business EXPRESS

Cursuri

Cursuri InfoSec si Security

Awareness

Pregatirea profesionala urmata de o dezvoltare profesionala continua trebuie sa constituie o prioritate atit pentru organizatie, cit si pentru salariat, din dorinta comuna de a face performanta. Network Security tine cont de necesitatea adaptarii prin implementarea practicilor eficiente la pasul evolutiei tehnologiei. În cadrul cursurilor InfoSec oferite de compania noastra se poate observa acesta orientare catre calitate, deoarece acestea prezinta cele mai bune practici, in pas cu noutatile din domeniu. Formarea specialistilor necesari in managementul securitatii informatiilor si a administratorilor de securitate pentru sistemele informatice reprezinta o prioritate de business, ceruta atat de mediile guvernamentale si de administratie centrala sau locala, cat si de mediul privat - companii, banci etc.

Cursul de Securitate a Informatiei

(InfoSec) isi propune sa atinga

urmatoarele obiective didactice:

Dobandirea de cunostinte cu privire la amenintarile, vulnerabilitatile si riscurile de securitate specifice sistemelor informationale; Familiarizarea cu cele mai noi si avansate tehnologii folosite pentru asigurarea securitatii informatiilor; Insusirea reglementarilor si a standardelor nationale si internationale in domeniul securitatii informatiilor; Intelegerea metodologilor si schemelor de auditare, certificare si acreditare a securitatii produselor si sistemelor informatice; Identificarea si solutionarea problemelor cu privire la achizitia, implementarea si exploatarea de solutii pentru asigurarea securitatii informatiilor; Dezvoltarea cunostintelor si deprinderilor privind managementul securitatii informatiilor, a resurselor tehnice si umane necesare asigurarii informationale; Dobandirea capacitatii de a conduce grupuri de lucru sau echipe de specialisti in domeniul securitatii informatiilor; Dezvoltarea de competente pentru elaborarea de studii si rapoarte tehnice.

Cursurile organizate de Network

Security in domeniul InfoSec 

Se adreseza personalului din structurile specializate in securitatea sistemelor informatice si de comunicatii, inclusiv in domeniul protectiei informatiilor clasificate precum si altor persoane interesate care lucreaza fie in administratia de stat fie in companii si firme private. Pentru acest curs sunt vizati in special: Manageri IT, administratori de sistem, ingineri de sistem Management executiv; Responsabili si specialisti pe probleme de securitatea informatiei ; Responsabili implicati in proiectarea, implementarea si gestionarea ansamblului InfoSec in cadrul unei organizatii; Persoane care urmeaza sa: o coordoneze implementarea unui sistem de management al securitatii informatiei; o actioneze ca reprezentanti ai managementului; o actioneze ca auditori interni in cadrul unui sistem de management al securittii informatiei.

Cursul de Management si auditare a

securitatii sistemelor informationale

Este organizat pe o durata de 5 zile si cuprinde urmatoarele teme: Guvernanta securitatii informatiei si Managementul riscului Controlul accesului Arhitectura si design-ul securitatii informatiei Securitatea retelelor si a telecomunicatiilor Criptografie; Securitatea operationala Securitatea in dezvoltarea produselor software Securitate fizica si de mediu Continuitatea afacerii si recuperarea din dezastre Aspecte legale, de reglementare, investigatii si conformitate Auditul securitatii sistemelor informationale
Cursuri